Nemokamas pristatymas nuo 69 EUR.

Prekių pristatymo laikas gali skirtis nuo 1 d.d. iki 20 d.d. Preliminarus prekės pistatymo terminas yra nurodytas individualiai, prekės aprašyme. Jeigu prekes norite atsiimti iš karto, peržiūrėkite 'Prekės Kaune' meniu skiltį.

PREKIŲ PRISTATYMAS

1. Parduotuvėje Prekių kainos nurodytos su visais mokėtinais mokesčiais, išskyrus mokesčius už pristatymą, grynųjų pinigų priėmimą ir/ar bankų taikomus paslaugų mokesčius (jei prekės yra siunčiamos per kurjerį).

2. Tuo atveju, jei Pirkėjo užsakomų Prekių pristatymo terminai skiriasi, Pardavėjas turi teisę pristatyti visas Prekes per ilgiausiąjį iš visų prie atskirų Pirkėjo užsakytų Prekių numatytų pristatymo terminų.

3. Taisyklėse nurodyti Prekių pristatymo terminai yra preliminarūs. Pardavėjas neatsako už Prekių pristatymo termino praleidimą ne dėl Pardavėjo kaltės ar nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

4. Užsakytų Prekių pristatymas gali būti organizuojamas dviem būdais:

4.1. prekes Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris), prieš tai  telefonu su Pirkėju suderinęs prekių pristatymo laiką. Pirkėjui, pasirinkusiam prekių pristatymą per kurjerį, galutinis prekių pristatymo terminas bus nurodytas Pirkėjo suformuotame užsakyme; arba

4.2. Pardavėjas prekes išduoda Prekių išdavimo punktuose adresu Savanorių pr 110, Kaunas, darbo dienomis darbo laiku, t.y., I-IV nuo 10.00val. iki 16.00 val., V nuo 10.00val. iki 15.00, savaitgaliais atsiėmimo punktas nedirba, nebent susitarta kitaip. Jei Pirkėjas pasirenka Prekių atsiėmimą Prekių išdavimo punkte, apie galimybę atsiimti prekes (atsiėmimui paruoštą užsakymą) Pirkėjas informuojamas telefonu ir/ar elektroniniu paštu.

5. Atsiskaitymo už Prekes būdu pasirinkus banko pavedimą, prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti, o pristatymas pradedamas organizuoti kitą po apmokėjimo už Prekes įskaitymo į Pardavėjo banko sąskaitą dieną.

6. Prekes Prekių išdavimo punkte Pirkėjas įsipareigoja atsiimti per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kai Pardavėjas Pirkėją informuoja apie galimybę atsiimti prekes (atsiėmimui paruoštą užsakymą). Jei Pirkėjas atsiima prekes atsiėmimo punkte aukščiau nurodytu terminu, Pirkėjui nemokami jokie mokesčiai, susiję su Prekių atsiėmimu ar pristatymu.

7. Prekių pristatymas visoje Lietuvoje Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu per kurjerį kainuoja 4,90 Eur (Kuršių Nerijoje – pagal atskirą šalių susitarimą). Prekės kurių svoris viršija 25 kilogramus papildomai derinama pristatymo bei užnešimo kaina.

8. Prekių pristatymo išlaidos, nurodomos Pirkėjui pateikiamoje PVM sąskaitoje faktūroje.

9. Prekės pristatomos ar išduodamos tik Pirkėjui ar jo užsakyme nurodytam gavėjui, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (LR piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą ar nuolatinį leidimą gyventi LR teritorijoje).

10. Tinkamai pristačius prekes Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu bei jo nurodytam gavėjui, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

11. Pirkėjas atsako už savo pateikiamų duomenų teisingumą. Pirkėjui nurodžius klaidingą pristatymo adresą, neradus Pirkėjo ar jo nurodyto gavėjo nurodytu adresu sutartu laiku, Pirkėjas atlygina Pardavėjo patirtas papildomas prekių pristatymo išlaidas (pvz., išlaidas Prekių grąžinimui, saugojimui ir/ar pakartotiniam pristatymui).

12. Pirkėjas sutinka, kad tais atvejais, kai Pardavėjas Prekių užsakymo pateikimo metu neturi Pirkėjo užsakytų Prekių ir apie tai nedelsdamas informuoja Pirkėją ir pasiūlo kitą Prekių pristatymo terminą, Pardavėjas nebus laikomas praleidusiu Prekių pristatymo terminą.

13. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo - priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, suplėšyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant siuntą pristatančiam asmeniui, surašyti laisvosformos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl Prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

14. Prekių kiekis, kokybė ir komplektiškumas taip pat turi būti patikrinami prekių perdavimo Pirkėjui metu –išskyrus tuos atvejus, kai dėl pačio Prekės pobūdžio perdavimo metu negalima nustatyti jos kokybiškumo. Pardavėjui pateikus nekomplektiškas ar Pirkėjo užsakymo neatitinkančias Prekes, arba Prekes, kurios neatitinka teisės aktuose nustatytų kokybės reikalavimų, Pirkėjas turi teisę atsisakyti jas priimti.

15. Pardavėjas ar Pardavėjo atstovas, perduodamas prekes Pirkėjui, taip pat pateikia PVM sąskaitą-faktūrą bei kitus prekes lydinčius dokumentus. Šalys patvirtina, kad PVM sąskaitos-faktūros ar kurjerio Pirkėjui pateikto važtaraščio (toliau – Prekes lydintys dokumentai) pasirašymas bus prilyginamas prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymui. Pirkėjas, Prekių perdavimo metu pastebėjęs Prekių nekomplektiškumą, prekių kokybės trūkumų, transportavimo pažeidimų ar nustatęs, kad perduodamos Prekės neatitinka Pirkėjo užsakymo, apie tai pažymi Pardavėjo ar Pardavėjo įgalioto atstovo pateiktuose Prekes lydinčiuose dokumentuose.

16. Prekes lydinčių dokumentų pasirašymas patvirtina tinkamą Prekių perdavimą-priėmimą. Pirkėjas, Prekes lydinčiuose dokumentuose nepažymėjęs Prekių ar kitų su Prekių perdavimu susijusių trūkumų, netenka teisės vėliau dėl to paties pareikšti prieštaravimų (reikalavimų) Pardavėjui.

17. Pristatymo paslaugos teikimo sąlygos:

- Prekėms, sveriančioms iki 28kg, užnešimo paslaugos užsakyti nereikia. Tai įeina į pristatymo kainą ir kurjeris užneša prekes iki Jūsų durų;

- Jei bent viena prekė sveria 31kg ir daugiau, kurjeris tik padeda tokią prekę ištraukti iš automobilio, tačiau nepadeda jos nunešti į pageidaujamą vietą.

- Jeigu užsakyta prekė yra didelių gabaritų ar yra supakuota ant spec. padėklo, nors sveria iki 31kg, ji taip pat nebus užnešama;