Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją, kaip UAB “AVEPRO”, juridinio asmens kodas – 306260552, registruotos buveinės adresas Partizanų g. 50-99, Kaunas LT-49459 , Lietuva (toliau – Duomenų valdytojas) tvarko Jūsų asmens duomenis http://www.labory.lt elektroninėje parduotuvėje.

Su Duomenų valdytoju galite susisiekti šiais kontaktais:
Tel.: +(370) 604 33 868
El. paštas: info@labory.lt
Adresas: Savanorių pr. 110, Kaunas, LT-44147 Lietuva

Kokius jūsų asmens duomenis tvarkome?

Tikslas
Duomenys
Teisinis pagrindas
Saugojimo laikas
Kam galime perduoti?
Sutarčių su juridiniais asmenimis sudarymas ir vykdymas
Vardas, pavardė, kontaktinė informacija, susirašinėjimo turinys, kiti sutartyje esantys duomenys.
Teisėtas interesas vykdyti veiklą
10 metų po sutarties galiojimo pabaigos
Sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymas ir vykdymas
Vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris.
Sutartis
10 metų po sutarties galiojimo pabaigos
Mokėjimo paslaugų teikėjai
Užsakymo pristatymas
Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas, siuntų savitarnos terminalo informacija, siuntos numeris.
Sutartis
10 metų po sutarties galiojimo pabaigos
Kurjerių tarnybos, pristatymo paslaugų teikėjai, paštas
Mokėjimo grąžinimas
Vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris, kiti rekvizitai
Sutartis, teisinė prievolė
10 metų po mokėjimo pavedimo
Mokėjimo paslaugų teikėjai
Vartotojų paskyrų internetinėje svetainėje sukūrimas ir administravimas
Vardas, pavardė, paskyros vardas ir slaptažodis, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas
Sutartis
2 metus po paskutinio prisijungimo prie paskyros dienos
Komunikacija su svetainės lankytojais
Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas
Teisėtas interesas užtikrinti kokybę
1 metus po užklausos išsprendimo dienos
Mokymų grožio specialistams publikavimas
Mokymų dėstytojo ir modelio vardas, pavardė, atvaizdas, balsas
Modelio sutikimas; dėstytojo sutartis
5 metus nuo sutikimo gavimo arba mokymų atlikimo
Socialinis tinklas (bendri valdytojai)
Modelių duomenų tvarkymas mokymų grožio specialistams kokybės užtikrinimo tikslu
Modelio amžius, ūgis, svoris, apimtys, riebalų procentas organizme, alergijos ir kt.
Sutikimas
5 metus nuo sutikimo gavimo dienos
Socialinis tinklas (bendri valdytojai)
Tiesioginė rinkodara (naujienlaiškiai, kvietimai į renginius, panašių prekių ar paslaugų siūlymas)
Vardas, pavardė, el. paštas, tel. numeris
Sutikimas
2 metus po sutikimo gavimo
Naujienlaiškių siuntimo sprendimas
Teisėtas interesas siūlyti panašias prekes / paslaugas klientams
2 metus po to, kai asmuo įsigijo prekių ar paslaugų
Socialinių tinklų paskyrų administravimas
Unikalus ID, IP adresas, įrenginio informacija.
Sutikimas / Teisėtas interesas bendrauti su klientais
Kol socialinio tinklapio lankytojas yra paskyrų sekėjas
Socialinis tinklas (bendri valdytojai)

Kaip tvarkome Jūsų duomenis socialiniuose tinkluose?

Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis lankydamiesi mūsų paskyrose (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), mes kontroliuojame bendrai su socialinių tinklų valdytojais, kaip bendri asmens duomenų valdytojai.


Šiuo metu turime šias paskyras socialiniuose tinkluose:
„Facebook“ – https://www.facebook.com/labory.pro, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu
https://www.facebook.com/privacy/explanation
„Instagram“ – https://www.instagram.com/labory_pro, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu
https://help.instagram.com/519522125107875
Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Kam galime perduoti Jūsų asmens duomenis?

Mes galime perduoti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, tarpininkams, paslaugų teikėjams, tokiems kaip skolų administravimą ar išieškojimą vykdančioms įmonėms, archyvavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, teisines, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. Taip pat mes galime atskleisti informaciją apie Jus, jei turime padaryti tai pagal įstatymą arba siekdami apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums), taip pat ketinant perleisti bendrovės veiklos ar jos turto dalį ar reorganizuoti bendrovę ar vykdant šiuos procesus, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis (potencialiam) veiklos ar jos dalies įgijėjui, kitiems reorganizavimo dalyviams.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Duomenų valdytojas, tiek nustatydamas asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

Kokios yra Jūsų teisės?

Žemiau pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su Duomenų valdytojo vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais. Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

Kilus papildomiems klausimams prašome Jūsų nedvejojant susisiekti su mumis:
Tel.: +(370) 604 33 868
El. paštas: info@labory.lt